Stația de epurare ape uzate Santana

Acest proiect a fost unul complex având 3 componente distincte:

Aici am preluat execuția din faza incipientă, am elaborat proiectul pentru alimentarea cu energie electrică de tensiune medie. A fost o presiune enormă asupra termenului de execuție extrem de strâns. Reușita proiectului depindea de probele tehnologice și punerea sub tensiune și în funcțiune a echipamentelor.

La execuția automatizării SCADA, am executat traseele de cabluri, am legat motoarele, vanele, elementele de AMC , senzorii și altele.

Acest gen de proiect necesită o colaborare foarte bună între toți participanții: firma de construcții, firma de instalații, furnizorii de echipamente. Nici una singură nu poate asigura reușita proiectului și aceste investiții sunt utile doar dacă funcționează.

Contactează-ne

Ai nevoie de mai multe informații sau dorești o colaborare cu noi?